NHÓM 3: KHO HÀNG (CHỦ ĐỀ 1) (08/07/2021)
BÀI TỔNG HỢP NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KHO HÀNG VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ KHO CFS VÀ KHO NGOẠI GIAO...

NHÓM 1: VẬN CHUYỂN HÀNG CONTAINER (CHỦ ĐỀ 2) (31/05/2021)
QUY TRÌNH RÚT RUỘT HÀNG TẠI CẢNG ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER**Hồ sơ cần chuẩn bị:        • Tờ khai hàng nhập (Customs Decleration)...

CHỦ ĐỀ: THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHO HÀNG NHẬP KHẨU (31/05/2021)
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHO HÀNG NHẬP KHẨU...

CHỦ ĐỀ: QUY TRÌNH HÀNG XUẤT (27/05/2021)
QUY TRÌNH HÀNG XUẤT...

NHÓM 3: KHO HÀNG (CHỦ ĐỀ 1) (23/05/2021)
NHÓM 3: KHO HÀNGCHỦ ĐỀ 1: MỘT VÀI ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KHO HÀNG LẺ (CFS)1. Khái niệm chung về CFS        CFS là viết tắt của cụm từ co...

NHÓM 2: VẬN CHUYỂN HÀNG RỜI (CHỦ ĐỀ 3) (23/05/2021)
NHÓM 2: VẬN CHUYỂN HÀNG RỜICHỦ ĐỀ 3: KHÁI NIỆM VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG RỜI                Tìm hiểu và nghiên cứu về nghiệ...

NHÓM 1: VẬN CHUYỂN HÀNG CONTAINER (CHỦ ĐỀ 2) (20/05/2021)
NHÓM 1: VẬN CHUYỂN HÀNG CONTAINERCHỦ ĐỀ 2: QUY TRÌNH ĐÓNG RÚT HÀNG ĐỐI VỚI VẬN CHUYỂN CONTAINER...

NHÓM 1: VẬN CHUYỂN HÀNG CONTAINER (CHỦ ĐỀ 6) (20/05/2021)
NHÓM 1: VẬN CHUYỂN HÀNG CONTAINERCHỦ ĐỀ 6: NHỮNG LƯU Ý KHI VẬN CHUYỂN CONTAINER...

NHÓM 2: VẬN CHUYỂN HÀNG RỜI (CHỦ ĐỀ 6) (18/05/2021)
NHÓM 2: VẬN CHUYỂN HÀNG RỜICHỦ ĐỀ 6: CÁC YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG RỜI        Mỗi ngày, có hàng triệu tấn hàng rời được di chuyển...