Hồ sơ thực tập (Mã số: 3071999). (ngày hết hạn: 19/10/2021)
Họ tên: Nguyễn Bích Hồng.
Tuổi: 25. Giới tính: Nữ. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.
Hồ sơ thực tập (Mã số: 8011999). (ngày hết hạn: 06/08/2020)
Họ tên: Vũ Thị Diệu Hương.
Tuổi: 25. Giới tính: Nữ. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.
Hồ sơ thực tập (Mã số: 13081999). (ngày hết hạn: 06/08/2020)
Họ tên: Phạm Diệu Hương.
Tuổi: 25. Giới tính: Nữ. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.
Hồ sơ thực tập (Mã số: 23031999). (ngày hết hạn: 06/08/2020)
Họ tên: Phạm Thị Liên.
Tuổi: 25. Giới tính: Nữ. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Logistics .
Hồ sơ thực tập (Mã số: 29091999). (ngày hết hạn: 06/08/2020)
Họ tên: Nguyễn Công Tuấn.
Tuổi: 25. Giới tính: Nam. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.
Hồ sơ thực tập (Mã số: 12061999). (ngày hết hạn: 06/08/2020)
Họ tên: Phạm Bá Lộc.
Tuổi: 25. Giới tính: Nam. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.
Hồ sơ thực tập (Mã số: 23041999). (ngày hết hạn: 23/07/2020)
Họ tên: Trần Đức Thắng.
Tuổi: 25. Giới tính: Nam. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.
Hồ sơ thực tập (Mã số: 23081999). (ngày hết hạn: 23/07/2020)
Họ tên: Phạm Hồng Minh.
Tuổi: 25. Giới tính: Nữ. Quê quán: Thái Bình.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.
Hồ sơ thực tập (Mã số: 24111999). (ngày hết hạn: 23/07/2020)
Họ tên: Nguyễn Phạm Hồ Thiên.
Tuổi: 25. Giới tính: Nam. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.
Hồ sơ thực tập (Mã số: 13111998). (ngày hết hạn: 17/07/2020)
Họ tên: Phạm Thị Thanh Hương.
Tuổi: 26. Giới tính: Nữ. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.