Hồ sơ tìm việc (Mã số: 17021998). (ngày hết hạn: 19/10/2021)
Họ tên: Nguyễn Thị Hạnh.
Tuổi: 26. Giới tính: Nữ. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 28081997). (ngày hết hạn: 23/07/2020)
Họ tên: Đỗ Đức Tài.
Tuổi: 27. Giới tính: Nữ. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 1011997). (ngày hết hạn: 02/07/2020)
Họ tên: Lưu Thị Bích Ngọc.
Tuổi: 27. Giới tính: Nữ. Quê quán: Bắc Giang.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 1471998). (ngày hết hạn: 25/06/2020)
Họ tên: Trương Thị Minh Thu.
Tuổi: 26. Giới tính: Nữ. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 1051998). (ngày hết hạn: 20/06/2020)
Họ tên: Phạm Thị Hà Minh.
Tuổi: 26. Giới tính: Nữ. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 17091998). (ngày hết hạn: 20/06/2020)
Họ tên: Đinh Thị Quyên.
Tuổi: 26. Giới tính: Nữ. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 6121996). (ngày hết hạn: 20/06/2020)
Họ tên: Ngô Hải Dương.
Tuổi: 28. Giới tính: Nam. Quê quán: Quảng Ninh .
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 20071996). (ngày hết hạn: 20/06/2020)
Họ tên: Đinh Đức Huy.
Tuổi: 28. Giới tính: Nam. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 23111998). (ngày hết hạn: 18/06/2020)
Họ tên: Đỗ Thị Ngọc Diệp.
Tuổi: 26. Giới tính: Nữ. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 20011998). (ngày hết hạn: 18/06/2020)
Họ tên: Lương Văn Minh.
Tuổi: 26. Giới tính: Nam. Quê quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.