Hồ sơ tìm việc (Mã số: 28081997). (ngày hết hạn: 23/07/2020)
Họ tên: Đỗ Đức Tài.
Tuổi: 26.
Giới tính: Nữ.
Quê quán: Hải Phòng.
Trình độ: Đại học.
Ngành học: Kinh tế biển.
Khóa: 57.
Giới thiệu bản thân:
Muốn ứng tuyển vị trí:
Nhân viên bộ phận Sales.
HỒ SƠ CÙNG NGÀNH
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 17021998). (ngày hết hạn: 19/10/2021)
Họ tên: Nguyễn Thị Hạnh.
Tuổi: 25. Giới tính: Nữ. Quên quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 1051998). (ngày hết hạn: 20/06/2020)
Họ tên: Phạm Thị Hà Minh.
Tuổi: 25. Giới tính: Nữ. Quên quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 6121996). (ngày hết hạn: 20/06/2020)
Họ tên: Ngô Hải Dương.
Tuổi: 27. Giới tính: Nam. Quên quán: Quảng Ninh .
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.