Hồ sơ tìm việc (Mã số: 1471998). (ngày hết hạn: 25/06/2020)
Họ tên: Trương Thị Minh Thu.
Tuổi: 26.
Giới tính: Nữ.
Quê quán: Hải Phòng.
Trình độ: Đại học.
Ngành học: Kinh tế ngoại thương.
Khóa: 57.
Giới thiệu bản thân:
Muốn ứng tuyển vị trí:
Nhân viên bộ phận Chứng từ.
Nhân viên bộ phận Sales.
HỒ SƠ CÙNG NGÀNH
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 1011997). (ngày hết hạn: 02/07/2020)
Họ tên: Lưu Thị Bích Ngọc.
Tuổi: 27. Giới tính: Nữ. Quên quán: Bắc Giang.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 17091998). (ngày hết hạn: 20/06/2020)
Họ tên: Đinh Thị Quyên.
Tuổi: 26. Giới tính: Nữ. Quên quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.
Hồ sơ tìm việc (Mã số: 20011998). (ngày hết hạn: 18/06/2020)
Họ tên: Lương Văn Minh.
Tuổi: 26. Giới tính: Nam. Quên quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.