Hồ sơ thực tập (Mã số: 8011999). (ngày hết hạn: 06/08/2020)
Họ tên: Vũ Thị Diệu Hương.
Tuổi: 25.
Giới tính: Nữ.
Quê quán: Hải Phòng.
Trình độ: Đại học.
Ngành học: Kinh tế ngoại thương.
Khóa: 58.
Giới thiệu bản thân:
Muốn ứng tuyển vị trí thực tập:
Thực tập bộ phận Chứng từ.
HỒ SƠ CÙNG NGÀNH
Hồ sơ thực tập (Mã số: 13081999). (ngày hết hạn: 06/08/2020)
Họ tên: Phạm Diệu Hương.
Tuổi: 25. Giới tính: Nữ. Quên quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.
Hồ sơ thực tập (Mã số: 23041999). (ngày hết hạn: 23/07/2020)
Họ tên: Trần Đức Thắng.
Tuổi: 25. Giới tính: Nam. Quên quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.
Hồ sơ thực tập (Mã số: 23081999). (ngày hết hạn: 23/07/2020)
Họ tên: Phạm Hồng Minh.
Tuổi: 25. Giới tính: Nữ. Quên quán: Thái Bình.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế ngoại thương.