Hồ sơ thực tập (Mã số: 3071999). (ngày hết hạn: 19/10/2021)
Họ tên: Nguyễn Bích Hồng.
Tuổi: 24.
Giới tính: Nữ.
Quê quán: Hải Phòng.
Trình độ: Đại học.
Ngành học: Kinh tế biển.
Khóa: 58.
Giới thiệu bản thân:
Muốn ứng tuyển vị trí thực tập:
Nhân viên bộ phận Sales.
HỒ SƠ CÙNG NGÀNH
Hồ sơ thực tập (Mã số: 29091999). (ngày hết hạn: 06/08/2020)
Họ tên: Nguyễn Công Tuấn.
Tuổi: 24. Giới tính: Nam. Quên quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.
Hồ sơ thực tập (Mã số: 12061999). (ngày hết hạn: 06/08/2020)
Họ tên: Phạm Bá Lộc.
Tuổi: 24. Giới tính: Nam. Quên quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.
Hồ sơ thực tập (Mã số: 13111998). (ngày hết hạn: 17/07/2020)
Họ tên: Phạm Thị Thanh Hương.
Tuổi: 25. Giới tính: Nữ. Quên quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Kinh tế biển.