Hồ sơ thực tập (Mã số: 23031999). (ngày hết hạn: 06/08/2020)
Họ tên: Phạm Thị Liên.
Tuổi: 25.
Giới tính: Nữ.
Quê quán: Hải Phòng.
Trình độ: Đại học.
Ngành học: Logistics .
Khóa: 58.
Giới thiệu bản thân:
Muốn ứng tuyển vị trí thực tập:
Thực tập bộ phận Chứng từ.
HỒ SƠ CÙNG NGÀNH
Hồ sơ thực tập (Mã số: 73302). (ngày hết hạn: 09/07/2020)
Họ tên: Đỗ Thị Ngọc Hà.
Tuổi: 25. Giới tính: Nữ. Quên quán: Hà Nội.
- Trình độ: Đại học, ngành: Logistics .
Hồ sơ thực tập (Mã số: 73648). (ngày hết hạn: 06/07/2020)
Họ tên: Hoàng Hữu Nghĩa.
Tuổi: 25. Giới tính: Nam. Quên quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Logistics .
- Chứng chỉ: Toeic .
Hồ sơ thực tập (Mã số: 76057). (ngày hết hạn: 06/07/2020)
Họ tên: Vũ Quốc Trung.
Tuổi: 25. Giới tính: Nam. Quên quán: Hải Phòng.
- Trình độ: Đại học, ngành: Logistics .